polaroids holland-london 2000/02


Den kjemiske prosessen av fremkallingen er synlig i mange av bildene, fordi jeg tok bildene med et manuelt polaroid kamera og kunne manipulere under prosessen. Men det er ingen etterarbeider her. Det er ofte mange eksponeringer oppå hverandre og altså en egen inngripen i fremkallingsprosessen. Kameraet ble ødelagt under prosessen, så man kan si det er en ekstrem utnyttelse av kameraets muligheter.

Bildene er nå blåst opp i 60 x 40 og 50 x 70.