ny inspirasjon

u
ke
ns
         på    kunstnernes    hus     -  i atelier nord på bak s  i    de  n     neste   visning   27 jan 19  -  21

                      gun dersen   & stor  s veen

 `Prosjektet synliggjør forgjengeligheten i vitenskapelige beskrivelser av virkeligheten og hvordan kunnskap produseres og kasseres. Begge kunstnere har gjennom sitt virke drevet en omfattende samlevirksomhet, og deler en mangeårig fascinasjon for samtidskulturens leftovers. I deres collager møtes fortid og nåtid i konstellasjoner der tiden blir en bevegelig og fantastisk størrelse´


http://www.kunstnerneshus.no

bilder  ko  m mer !